Broinspektioner

Inspektioner av broar är en av våra specialkompetenser. Syftet med dessa är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder. Vår personal har genomgått särskild utbildning i Trafikverkets regi. Vi dyker från våra dykbussar/dyksläp alternativt från arbetsbåtar.

Ett antal olika inspektionstyper förekommer:

 • Fortlöpande inspektion
 • Översiktlig inspektion
 • Allmän inspektion
 • Huvudinspektion
 • Särskild inspektion

Konstruktionsdelar

För att få en struktur på inspektionen har en bros olika konstruktionsdelar definierats, dessa är:

 • Grundläggning
 • Slänt och kon
 • Stöd
 • Ving- och stödmur
 • Upplagsanordning
 • Huvudbärverk
 • Övriga bärver
 • Brobaneplatta
 • Kantbalk
 • Isolering
 • Beläggning
 • Räcke
 • Övergångs- konstruktioner
 • Dräneringssystem
 • Övrigt

Våra kunder

Vi har mångårig erfarenhet av broinspektioner till bl a:

• Trafikverket
• Olika kommuner
• Bygg- och anläggningsföretag