MarCon Teknik AB

MarCon Teknik AB är bolaget där verksamheten med inriktning på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten kommer att bedrivas. Vi har bl.a. sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner. Via våra etableringar i Malmö och Ängelholm kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.

Läs mer nedan. Ladda ner hela vårt policy-dokument här

Läs vår verksamhetspolicy. Läs vår versamhetspolicy här!

Certifikat

Kvalitetssäkring

Achilles (Systerbolaget Svensk Sjöentreprenad) (362 kB) Webb: www.achilles.com

ISO-certifiering

ISO 9001:2015 (270 kB) Website: http://www.svenskcertifiering.se

MarCon gruppen AB

Moderbolaget förvaltar koncernens tillgångar i form av maskiner och fastigheter. För att kunna erbjuda Er våra tjänster på ett ännu bättre och effektivare sätt så har vi organiserat den dagliga verksamheten i olika dotterbolag. Det blir både enklare och mer fördelaktigt för våra kunder och samarbetspartners. För att fortsätta vara flexibla och för att kunna säkerställa de krav och önskemål Ni kan komma att ställa, så kommer vi naturligtvis överföra tidigare vunnen erfarenhet till Era projekt.