All Posts By

Johan Holmberg

Sjömätning i Göta Älv

MTE utför sjömätnings- och ramningsarbete som understöd till systerbolaget SSE där fundamenten till Hisingsbron (som ersätter Göta Älv bron) ska placeras. Systerföretaget SSE utför samtidigt åt SKANSKA omfattande muddringsarbete med muddringsfartyg, bogserbåtar och pråmar.

Resurser:

  • MTE Sound Surveyor
  • Sound Castor
  • Sjögrip
  • Pråmar

 

Statusbedömning går för högtryck Februari 2016

Med vår mobila enhet utför vi rationellt inspektioner utmed kajer. Under februari har vi utfört statusbedömning av konstruktioner under vatten i en av Sveriges större hamnar.

Under perioden genomförs även en större skadekartering i Köpings hamn.

Statusbedömning på kajer i Köping December 2015 – Mars 2016

Som en del av Köpings hamns utvecklingsplan så har MTE utfört statusbedömning på samtliga kommersiella kajer.

Arbetet har varit omfattande och med hög detaljninvå.

 

Ny båt för sjömätningsuppdrag APRIL 2016

Under 2016 har MTE investerat i ny sjömätningsbåt. Med denna nya enhet ökas kapaciteten avsevärt. För att möta en tilltagande efterfrågan på sjömätningstjänster runt om i Sverige så har denna enhet utrustats med den absolut senaste teknologin. Raska och effektiva etableringar gör denna enhet mycket konkurrenskraftig. Ladda gärna ned databladet under resurser.

 

 

Uppdatering av sjökortsdata Juni 2015

Kustkommun uppdaterar djupdata med hjälp av MTE. Samtidigt kartläggs vrak i närområdet. Under slutet av 2014 och fram till juni 2015 har MTE utfört omfattande sjömätningar med multibeam-ekolod för kustkommun. Inom projektet har även kontrollmätning genomförts på fasta och flytande sjösäkerhetsanordningar. All mätning enligt FSIS-44.

Inspektion av Långabryggan i Bjärred

MTE har fått i uppdrag att inspektera Långabryggan. Uppdraget genomfördes en solig dag på uppdrag av ägaren och innefattas av konstruktionsdelar ovan- och under vatten.