All Posts By

Johan Holmberg

Sjömätningsfartyget Sound Surveyor genomgår årlig översyn

Status:

Marcon Teknik har har under sommaren tagit upp sitt fina sjömätningsfartyg på land och genomfört  underhåll  samt flera bra uppdateringar. På bilden syns vår sjömätare och befälhavare Staffan som är på väg att klättra upp och i fartyget jobbar Oskar. Vi är nu redo för nya projekt och nya utmaningar! Här finns mer att läsa om fartyget:
Sound Surveyor datablad

 

 

 

 

 

 

Kontroll av kätting i Arild hamn

Status:

Marcon Teknik har på uppdrag av Arilds hamnförening kontrollerat kättingen i Arilds hamn. 

En del av den har nöts ner så den måste bytas ut.

På bilden är det Sebastian som dyker.

Vi tackar Arilds hamnförening för förtroendet och tackar för att vi fick besöka er fina hamn!

 

När?

Maj 2020

Resurser:

MTE dyklag med 3 yrkesdykare.

MTE nya fina dykbuss.

 

 

 

 

 

 

Ny unik utrustning för sjömätning

Status:

Marcon Teknik har som första bolag i Sverige investerat i en ny unik utrustning för sjömätning som togs i produktion i början av året.

Sjömätningsfarkosten är knappt två meter långt och den är utrustad med avancerad teknik så som multibeam ekolod och LiDAR. All kommunikation sker trådlöst, från insamling av data till själva styrningen av farkosten.

 Ekolodet har 512 detekteringspunkter i solfjädersform som i datorn ger en tydlig bild av botten och slänterna upp till vattenlinjen, från vattenlinjen och upp samlar vår LiDAR in data för en unik helhetsbild. Något som är högaktuellt sett till de krav som idag finns på klimatanpassning. Mätuppgifterna är så detaljerade att man trots mätbåtens ringa storlek får en tydlig uppfattning om storlek och form av föremål på botten. Den lilla farkosten gör det dessutom möjligt att mäta på platser som aldrig tidigare har varit aktuella sett till hur svåråtkomliga eller grunda dem är.

 Sjömätning har bland annat utförts i Skäldervikens småbåtshamn och under några veckor ska mätningar utföras för att kartlägga Rönne ås botten och kanter, såväl under som över ytan.

 Vi tackar Ängelholms kommun för förtroendet att leverera värdefulla uppgifter för en hållbar framtid!

 Helsingsborgs dagblad har publicerat en artikel vars innehåll finns här:

 När?

Oktober  2019

 Resurser:

Carl Karlsson. ansvarig för sjömätningsavdelningen

Staffan Grännsjö, sjömätare

Devin Leary, sjömätare

Ny unik utrustning.

 

 

 

 

 

 

Dykelever provar dykdräkt i Malmö

Status:

MTE har dykelever från dykskolan som gör sin praktik, LIA 2.

Sara och Alexander provar underställ och dykdräkt under kvällen och förbereder sig för morgondagen.

När?

April  2019

Resurser:

Dykelever på praktik framför en dykbuss vid Marcon Teknik i Malmö.

 

 

 

 

 

MTE har fått ny dykbuss

Status:

Marcon Teknik investerar för framtiden. Vårt dyklag har investerat i en ny fin dykbuss som är redo att ta sig an utmanande kundkrav.

När?

Mars 2019.

Resurser:

MTE dyklag för statusbedömningar och inspektioner.

Andrew, Christos, James och Henrik.

 

 

 

 

MTE räddningsövning i Malmö

Status
Avslutat

När?
 Juni 2018

Var?

Malmö, Industrihamnen

Arbetsomfattning:

MarCon Teknik AB har genomfört en räddningsövning med sina dykare. Syftet är att öva vår beredskap om en dykolycka skulle inträffa. Om dykaren fastnar eller blir skadad måste räddningsdykaren snabbt undsätta honom. Genom räddningsvinschen kan dykledaren vinscha upp den skadade även vid höga kajer som i detta fall. Sen gäller det att snabbt ge den skadade syrgas från oxyboxen innan räddningstjänten anländer.

Alla inblandade var nöjda med övningen och kände sig tryggare efteråt att vi kan rädda varandra!

Utrustning:

  • MTE Dykbuss med dykstation.

Arbetslag:

  • Dyklag med 3 yrkesdykare från 3 olika nationaliteter.

MTE i Södertälje hamn, Oktober – December 2017

Status
Avslutat

När?
 Oktober – Dec  2017

Var?

Södertälje

Arbetsomfattning:

MarCon Teknik AB genomför sjömätning, ramning och dykarundersökningar av kajer innan och efter muddring.

Utrustning:

  • Sound Surveyor
  • MTE Dykbuss med dykstation

Arbetslag:

  • Sjömätnings arbetslag med 2 tekniker.
  • Dyklag med 3 yrkesdykare

Sjömätning med Sound Surveyor i Åhus

Status
Avslutat

När?
 Aug 2017

Var?

Åhus

Arbetsomfattning:

MTE har genomfört sjömätning med vår fina sjömätningsbåt.
Ibland har vi så här fin utsikt på våra arbetsplatser.

Utrustning:

  • Sound Surveyor

Arbetslag:

  • Sjömätnings arbetslag med 2 tekniker.

Räddningsövning med Räddningstjänstens dykare i Halmstad

Status
Avslutat

När?
Juni 2017

Var?

Hallands Hamnar, Halmstad, kaj 800

Arbetsomfattning:

SSE och MTE har genomfört samövning med Räddningstjänstens dykare i Halmstad. Målet var att öva undsättning av nödställd dykare. Övningsförutsättningen var att vår dykare hade fastnat under vattnet och kort därefter fått luftstopp från ytan. Dykaren andades från flaska på ryggen medan vår egen räddningsdykare skickades ner. Vi fick inte själva upp vår dykare så Räddningstjänsten larmades. De skickade först ner en dykare för undsättning med hydraulverktyg för att klippa loss den nödställde och sedan en till då den skadade dykaren skulle lyftas upp på plattform från stegbil. På kajen tog man snabbt av hjälmen och påbörjade livräddning. Den nödställde dykaren kvicknade till efter en mycket professionell räddningsinsats. Vi tackar Räddningstjänsten och Halmstad kommun för en bra samövning!

Tack också Hallands Hamnar för lån av övningsplatsen!

Utrustning:

  • MTE dykbuss med komplett dykstation

Arbetslag:

  • Dyklag med yrkesdykare, dykare, dykledare/reservdykare och dykskötare.

Inspektion av tunnelelement Marieholm av både dykare och robot

Status
Avslutat

När
April 2017

Var?

Marieholm, Göteborg. Arbete åt Trafikverket.

Arbetsomfattning:

Tunnelelementet flyter nu i torrdockan och inspekteras av både dykare och robot.

För att kontrollera elementet har både dykare från vårt bolag i Göteborg, Frog Marin Service, och MTE fina undervattensrobot utfört inspektioner av ytor man tidigare inte har kommit åt, bland annat undersidan av elementet. Då det är trångt mellan elementen och botten kan dykaren inte gå in under, därför används roboten till trånga utrymmen. Roboten utför också en filminspektion.

http://Länk till trafikverkets hemsida

Utrustning:
FMS dykstation
Undervattensrobot – ROV

Arbetslag:
FMS Dyklag med yrkesdykare
ROV Pilot
Arbetsledning